Rolnik Polski

Niedziela
22-4-2018

16 tydzień
Czas letni
Kursy walut
 
>Strona główna >O portalu >Regulamin >Reklama >Ogłoszenia >Kontakt
RolnikPolski.pl
home

Wzrastające zapotrzebowanie na żywność i energię na świecie.

Ze względu na szybko wzrastające zapotrzebowanie na żywność i energię na świecie, na Biznes Forum Prezydencji Cogeca zwrócono uwagę na wielorakie korzyści (w tym klimatyczne) wynikające ze stosowania energii odnawialnej i rolę sektorów rolnego i leśnego.

Ze względu na szybko wzrastające zapotrzebowanie na żywność i energię na świecie na Biznes Forum Prezydencji Europejskich Spółdzielni (Cogeca) zwrócono dzisiaj uwagę na wielorakie korzyści (w tym klimatyczne) wynikające ze stosowania energii odnawialnej i rolę sektorów rolnego i leśnego.

Przemawiając na tym wysokiej rangi wydarzeniu zatytułowanym „Transformacja energetyczna i spółdzielnie rolnicze”, przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson powiedział „Sektory rolny, leśny i rolno-spożywczy odgrywają kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, pomagając w ten sposób UE osiągnąć swoje cele ustanowione w ramach polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 r. Pozwalają na utrzymanie zrównoważonej produkcji żywności oraz wytwarzają bioenergię np. dzięki panelom słonecznym zainstalowanym na budynkach gospodarskich lub biomasę wykorzystywaną do celów energetycznych powstałą z pozostałości upraw lub specjalnych upraw energetycznych. Pomagają również obniżyć emisyjność transportu. Biopaliwa stanowią również dodatkowy rynek zbytu dla rolników oraz alternatywne źródło dochodów ograniczając zależność od importowanej ropy. Podczas wydarzenia zwrócono uwagę na opłacalność z biznesowego punktu widzenia produkcji energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwalają one spółdzielniom na uzyskanie znacznych zysków i podniesienie konkurencyjności” - dodał.

Przedstawiono wiele przykładów udanych inicjatyw podczas dwóch dyskusji panelowych na forum wysokiego szczebla.

W Szwecji energia odnawialna stanowi 37% całkowitego zużycia energii. Alarik Sandrup z Lantmannen Agroetanol ukazał w jaki sposób grupa wytwarza stałe przetworzone paliwa drzewne i rozpoczęła wprowadzać pozostałości z łańcucha żywnościowego do produkcji zaawansowanego etanolu. Innowacyjny holenderski projekt obejmujący energię geotermalną został przedstawiony przez Rachida Maghnouji z Royal Flora Holland. Pozwala on rolnikom na wydobywanie wody do ogrzewania szklarni i innych budynków w sposób zrównoważony i po stałej cenie. Jean-Eves Menard z francuskiej spółdzielni Terrena zaprezentował inicjatywę „Nowe rolnictwo” oferującą rolnikom nowe praktyki pozwalające na zwiększenie i ulepszenie produkcji przy ograniczeniu zużycia chemicznych środków produkcji i zasobów naturalnych. Alejandro Velasco ze spółdzielni Agropal z Hiszpanii ukazał, w jaki sposób spółdzielnia ta wykorzystuje biopaliwa wytworzone ze słomy, by przyczynić się do obniżenia emisyjności sektora transportu. Luc Peeters z wiodącej belgijskiej spółdzielni owocowo-warzywnej wyjaśnił, że spółdzielnia zainwestowała w pełne przejście na oświetlenie LED zarówno w biurach jak i w budynkach przemysłowych, co doprowadziło do znacznego spadku zużycia energii na szczeblu lokalnym, a co za tym idzie do obniżenia śladu węglowego. Tytti Peltonen, wiceprezes do spraw spółdzielczych fińskiej grupy Metsa działającej w branży leśnej przedstawił grupę jako kluczowego gracza w sektorze biogospodarki, wykorzystującego odnawialne drewno z lasów objętych zrównoważoną gospodarką na północy. Lorenzo Valteri należący do włoskiej spółdzielni Caviro Distillerie zaprezentował nowe projekty w dziedzinie energii i oczyszczania, koncentrując się na produkcji biopaliw.

Forum wpisało się w serię wydarzeń związanych z inicjatywą Komisji Europejskiej - Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Energii - która ma zapewnić dostęp do bezpiecznej energii w Europie.

 

Źródło:Copa-Cogeca 

powrót
     
 
Nawożenie kukurydzy ... Umowa i ubezpieczenie dla prac ... Ustawa Prawo łowieckie - szaco ...
Kukurydza ze względu na wysoki potencjał plonowania pobiera duże ilości składników pokarmowych i wody z gleby, dlatego jej nawożenie musi być właściwie zbilansowane. Pr ...

Sejm RP uchwalił dziś ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. ...

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw oraz pojawiającymi się ...

© rolnikpolski.pl 2014                  O portalu    Reklama  Współpraca z nami  Napisz do nas  Prywatność